Events

Menu

Ko Te Pū: Traditional Māori Healing

This event has already taken place

Ko te pū
Te more
Te weu
Te aka
Te rea
Ko te wao nui
Te kune
Te whē
Te kore
Te pō
Ki ngā tangata Māori
Nā Rangi rāua ko Papa
Ko tēnei te tīmatanga o te ao
Ko tēnei te tīmatanga o te ao

Join Ema Weepu from ORA TIKA Rongoa Māori Runanga lead a wānanga drawing upon traditional Māori healing methods to connect participants to whenua through story and creation. This will be held in the galleries and attendance is by koha.